Veřejná zakázka

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a restaurování“.

Zadávací dokumentace je volně dostupná na profilu zadavatele v detailu této veřejné zakázky, a to včetně všech příloh - odkaz.