Mimořádná návštěva syna investorů loosovského interiéru na Klatovské 110

Plzeň navštívil pan Willy Semler, syn objednavatelů loosovského interiéru na Klatovské 110, který má Západočeská galerie ve správě a jehož otevření pro veřejnost ve zrekonstruované podobě připravuje na rok 2015 v rámci projektu Evropské hlavní město kultury. Nyní devadesátiletý Willy Semler žije v Melbourne v Austrálii a v cenném bytě navrženém podle konceptu Adolfa Loose žil až do emigrace v roce 1939, kdy mu bylo 15 let. Dne 7. července 2014 pan Willy Semler s příbuznými Plzeň po dlouhých letech opět navštívil. Zástupci Západočeské galerie jej na Klatovské 110 seznámili s celkovým záměrem postupné opravy domu a bytu a s postupem prací. V bývalém obytném pokoji Semlerova bytu se pak uskutečnilo setkání s novináři, na kterém Západočeská galerie poprvé prezentovala svůj projekt obnovy interiéru bytu a plánované umístění centra pro výzkum architektury Plzeňského kraje.

Západočeská galerie v Plzni v roce 2012 převzala do správy dům na Klatovské třídě 110 v Plzni, jehož součástí je i unikátní historický bytový interiér navržený na základě koncepce Adolfa Loose jeho žákem architektem Heinrichem Kulkou. Bytový interiér pocházející z let 1932–1934 představuje završení řady Loosových prací v Plzni, a to jak dobou svého vzniku, tak koncepcí a velkorysostí. Bytový interiér, zaujímající několik podlaží, navazuje na řešení pražské Müllerovy vily a obdobný prostorový koncept založený na tzv. Raumplanu vkládá do staršího zahradního činžovního domu na okraji vilové čtvrti Bezovka. Jde o jediné použití plného raumplanu v Plzeňském kraji. Západočeská galerie v Plzni v roce 2013 zahájila postupnou opravu celého domu a restaurování bytového interiéru, který by v roce 2015 měl být alespoň částečně zpřístupněn veřejnosti. V domě by mělo vzniknout také badatelské centrum architektury Plzeňského kraje s malou expozicí a dalšími prostory pro kulturní akce.

Unikátní bytový interiér nechala vytvořit rodina Oskara Semlera, významného plzeňského podnikatele – spolumajitele továrny, jejíž nejslavnější sortiment představovala výroba gramojehel. Od roku 1939 rodina žije v Austrálii. Západočeská galerie v Plzni již několik let spolupracuje s panem Willy Semlerem (nar. 1923), synem Oskara a Jany Semlerových, který díky svým vzpomínkám (v bytě žil do svých patnácti let) zpřesňuje četné informace o původní podobě a fungování bytu a domu a poskytl četné další podklady. W. Semler také umožnil Západočeské galerii vydání českého překladu jeho vzpomínkové knihy, což ZČG plánuje rovněž na rok 2015. V tomto roce Západočeská galerie znovu vydá knihu Loos – Plzeň – souvislosti, která vyšla poprvé v roce 2011 a byla brzy rozebrána.