Rekonstrukce a restaurování domu a bytu

Od roku 2013 probíhá etapová rekonstrukce celého domu na expozici pro veřejnost (postupně restaurovaný historický bytový interiér), centrum studia architektury, prostory pro výstavy a vzdělávací práci s dětmi, několik bytů, kavárnu, zahradu.

V rámci 1. fáze oprav byla provedena revize střech a izolace podkroví a suterénu, vybourání některých novodobých konstrukcí a oprava některých oken. Dále, v rámci 2. fáze, byly v roce 2015 provedeny opravy plochých střech, opraveny a rekonstruovány přípojky a vnitřní rozvody, aby bylo zabráněno riziku havárie a následného poškození cenných prvků. Součástí prací byla také rehabilitace a restaurování nejvíce poškozených prostor, předně vstupního vestibulu, šatny a zimní zahrady v historickém bytovém interiéru. Po jeho vyčištění byla jeho nejpodstatnější část od podzimu 2015 zpřístupněna veřejnosti. Expozici doplňuje malý výstavní prostor, kde je prezentován i nový dokumentární film, který přibližuje práci okruhu Adolfa Loose v Plzni, rodinu Oskara Semlera i postupnou opravu domu. Ve zbývající části domu proběhla úprava dispozic pro budoucí využití – prostory pro veřejnost i pronajímatelné byty.

Následovat budou stavební úpravy podlaží nad historickým bytovým interiérem, restaurování posledního podlaží v bytovém interiéru a práce budou pokračovat i jednotlivých partiích zpřístupněné části. Pak by měla pokračovat stavební úprava poloviny domu obrácené do Klatovské třídy (prodejna publikací, výstavní prostor, prostor pro školní programy), oprava fasád a úprava okolního pozemku.

Dům s bývalým bytem Semlerovy rodiny je klíčovým „exponátem“ sbírky architektury ZČG. Bytový interiér byl zpřístupněn veřejnosti s tím, že v budoucnu (po restaurování podlah a dokončení zázemí) by se zde kromě prohlídek mohly konat i další kulturní akce. V rámci interiéru se předpokládá rozšíření stávající expozice s několika náměty – zejména zde bude prezentována tvorba Adolfa Loose a jeho okruhu v Plzni se zvláštním zřetelem k rodině Oskara Semlera. Pozornost by měla být věnována i dalším investorům Loosových prací v Plzni, včetně jejich často pohnutých životních osudů.