Programy

Edukační programy
Unikátní prostor od Adolfa Loose a Heinricha Kulky, stejně jako osudy jeho majitelů – rodiny Semlerových, nabízí celou řadu témat, která je možné v rámci edukace zpracovat. Žáci a studenti si tak mohou nejen prohlédnout v Plzni zcela výjimečnou realizaci Adolfa Loose, ale také přístupnou formou získat znalosti z architektury meziválečného období či se zabývat osudy Židů v předvečer 2. světové války. Připraveny jsou také tvůrčí aktivity, které jsou úzce provázány s prostorem Semlerovy rezidence.

V současné době jsou ve stálé nabídce tři typy edukačních pořadů v kombinaci s prohlídkou historického interiéru od architektů Adolfa Loose a Heinricha Kulky. Programy jsou vhodné zejména v rámci vzdělávání žáků 2. stupně základních a středních škol.

Historie rodiny Semlerových
Během tohoto programu se žáci seznámí s majiteli domu a jejich životy. Z pohledu dosud žijícího syna, v té době malého chlapce, Willyho Semlera zjistí, jaký byl život v domě mezi lety 1934 – 1939 a kam vedly jejich cesty v době druhé světové války. Za pomoci interaktivních aktivit, nahrávek a vzdělávacích materiálů se účastníci doslova vžijí do rolí členů rodiny. Tento zážitkový program nabízí nový vhled do života rodiny Oskara Semlera.

Osudy plzeňských židovských rodin
Program je zaměřen na situaci v Plzni během prvních let druhé světové války a odhaluje příběhy židovských rodin, které zde žily. Za pomoci autentických zvukových nahrávek a dochovaných dokumentů mají účastníci možnost zjistit, jaké osudy tyto obyvatele Plzně postihly.

Úvod do architektury
Tento edukační program je určen dětem, které chtějí získat základní znalosti o architektuře a nahlédnout do její historie, či se něco dozvědět o slavných architektech a jejich dílech. Za pomoci interaktivních prvků a obrazového doprovodu se dozví mnoho užitečných informací, které podpoří dojem z návštěvy jedinečného interiéru Adolfa Loose a Heinricha Kulky.

Časová dotace programů: 120 minut (60 minut – prohlídka, 60 minut – edukační program) v případě dvou skupin žáků (v počtu celkem cca 24 osob).

Pokud by i vaše škola měla zájem o prohlídku Semlerovy rezidence a edukační programy, kontaktuje naše edukační oddělení: edukace@zpc-galerie.cz

 

Kulturní pořady

Vstupenky na kulturní akce v Semlerově rezidenci můžete zakoupit na GoOut.

Kompletní program akcí naleznete na webu ZČG.

 

Mezi další pořádané programy patří:

  • přednášky, komentované prohlídky, besedy
  • tvůrčí a výtvarné dílny, prohlídky s pracovními listy, tematické animační programy
  • prezentace školních projektů včetně badatelských studentských projektů
  • literární pořady, promítání filmů a koncerty

Program je komponován vyváženě a je zajišťován pracovníky ZČG a dalšími spolupracovníky včetně odborných institucí (ZČM, NPÚ apod.) a občanských sdružení.

Hlavními tématy jsou předně architektura, urbanismus, památková péče, interiérová tvorba, umění v architektuře, osobnosti čtvrti „Bezovka“, Plzně a dalších míst regionu a problémy menšin v 19. – 20. stol. v Plzni a dalších místech kraje.