Programy

V budově budou probíhat doprovodné programy prezentující například školní aktivity (výtvarné, fotografické apod.). Další edukační programy se zaměří na veřejnost a školy všech typů, speciální skupiny.

Součástí programu budou:

  • přednášky, komentované prohlídky, besedy
  • tvůrčí a výtvarné dílny, prohlídky s pracovními listy, tematické animační programy
  • prezentace školních projektů včetně badatelských studentských projektů
  • literární pořady a promítání filmů a koncerty

Program bude komponován vyváženě a bude zajišťován pracovníky ZČG a dalšími spolupracovníky včetně odborných institucí (ZČM, NPÚ apod.) a občanských sdružení.

Tématy budou předně architektura, urbanismus, památková péče, interiérová tvorba, umění v architektuře, osobnosti čtvrti „Bezovka“, Plzně a dalších míst regionu a problémy menšin v 19. – 20. stol. v Plzni a dalších místech kraje.

dilna dilna 2