Původní stavba na pozemku

Na místě dnešní Semlerovy rezidence bývala nejstarší stavba celé širší lokality. V polích při silnici směřující do Klatov zde asi v roce 1883, kdy zástavba Plzně končila na Belánce, nechal Karel Wanka postavit rozměrnou stodolu (dlouhou 40 metrů). Ta zde vydržela asi až do počátku 20. let 20. stol., kdy vznikl současný dům. Nyní, při výkopu v zahradě pro osazení nádrže na vodu, bylo možné část pískovcových základů někdejší stodoly znovu spatřit.