Původní barevná řešení

V Semlerově rezidenci je možné po desítkách let opět spatřit původní loosovská barevná řešení některých prostor. Restaurátoři postupně pod novodobými vrstvami odkrývají například modrou konstrukci schodiště pro personál či žlutou barevnost obložení stěn horní haly. Obojí bude následně obnoveno do své původní podoby v roce 1934.