Odpočivný kout

V hlavní obytné hale Semlerovy rezidence zahájili restaurátoři práce na obnově původní podoby odpočivného koutu. Jde o velmi náročnou a zásadní úpravu, neboť chybějící část původního interiéru velmi narušovala jeho celkovou působivost. Nejprve již v minulé etapě prací došlo k odstranění úprav pocházejících z 90. let 20. století. Nalezeny byly fragmenty původního řešení s plynovým krbem a vestavěnými skříňkami. Nyní došlo k obnově keramického obkladu a postupně dochází k návratu dřevěného obložení stěn. Kopie vestavěných knihovniček budou vloženy na původní místa a připravena je již i deska onyxu, která bude tvořit působivý hlavní prvek celého prostoru. Na závěr se vrací i vestavěný sedací nábytek.