Interiérové prvky

Pro historický interiér bytu rodiny Oskara Semlera, jehož restaurování postoupilo do závěrečné fáze, probíhá postupná příprava prvků, které jednotlivé prostory doplní. Jde jednak o zařizovací předměty koupelen, ale také o nábytek a koberce. Snahou je, aby šlo pokud možno o dobové prvky. V některých případech půjde o kopie podle dochované dokumentace, v některých o nové prvky obdobného charakteru. Kromě toho se Západočeské galerii v Plzni samostatně podařilo opatřit unikátní dobovou elektrickou chladničku a telefonní přístroje. Výhledově bychom rádi doplnili i dobové knihy a některé dekorační předměty.