Rekonstrukce a restaurování domu a bytu

Rezidenci svěřil Plzeňský kraj do správy Západočeské galerii v Plzni v roce 2012. Krátce nato začala velmi náročná rekonstrukce a restaurování zchátralé památky, které probíhaly v několika etapách.

V rámci 1. fáze oprav byla provedena revize střech a izolace podkroví a suterénu, vybourání některých novodobých konstrukcí a oprava některých oken. Dále, v rámci 2. fáze, byly v roce 2015 provedeny opravy plochých střech, opraveny a rekonstruovány přípojky a vnitřní rozvody, aby bylo zabráněno riziku havárie a následného poškození cenných prvků. Součástí prací byla také rehabilitace a restaurování nejvíce poškozených prostor, předně vstupního vestibulu, šatny a zimní zahrady v historickém bytovém interiéru. Po jeho vyčištění byla jeho nejpodstatnější část od podzimu 2015 dočasně zpřístupněna veřejnosti.

V období 2019–2021 se realizovala rozhodující etapa rekonstrukce a restaurování. V jejím rámci došlo ke stavební opravě takřka celého objektu, byla zrestaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly. Restaurátoři provedli například složitou opravu podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly ad. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, kde musel restaurátor kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, náročně je zrestaurovat včetně srovnání deformovaných desek, a před koncem prací zase osadit na původní místa.

V druhém křídle bytového domu bylo nově vybudováno informační centrum pro návštěvníky, prostor pro vzdělávací a kulturní programy a depozitář, v němž bude uložena sbírka architektury ZČG, založená v roce 2009. V přízemí bude na informační centrum navazovat kavárna, v níž si mohou návštěvníci zpříjemnit čekání na zahájení prohlídky. V objektu je také umístěno Badatelské centrum pro výzkum architektury Plzeňského kraje.

Náročná rekonstrukce a restaurování rezidence byly dokončeny na sklonku roku 2021. Na rekonstrukci objektu se finančně podílely Plzeňský kraj a Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).