Popis sbírky

Sbírka architektury (založena 2009), obsahuje několik unikátních souborů architektonické dokumentace z první poloviny 20. století včetně části archivu Karla Lhoty, Loosova spolupracovníka. Probíhají jednání o možnostech získání dalších cenných souborů architektonických pozůstalostí z období od 30. do 60. let 20. století, zejména s ohledem na tvorbu interiérů. Samozřejmostí je vytvoření podmínek, které budou předpokladem ke zpřístupnění sbírky odborníkům a její prezentace veřejnosti.

Formou trvalé výstavy bude prezentována sbírka architektonických modelů, které ZČG pořizuje postupně od roku 2010 a systematicky tak buduje řadu (v jednotném měřítku), reprezentující stěžejní díla architektury jihozápadních Čech.

008 028 A8 foto otopalán 2010 foto K. Kocourek

 

 

 

 

foto O. Palán foto O. Palán 1 foto O. Palán 2 Spalek_vila_tovarnika_Rohrera