Programy

Edukační programy
Unikátní prostor od Adolfa Loose a Heinricha Kulky, stejně jako osudy jeho majitelů – rodiny Semlerových, nabízí celou řadu témat, která je možné v rámci edukace zpracovat. Žáci a studenti si tak mohou nejen prohlédnout v Plzni zcela výjimečnou realizaci Adolfa Loose, ale také přístupnou formou získat znalosti z architektury meziválečného období či se zabývat osudy Židů v předvečer 2. světové války. Připraveny jsou také tvůrčí aktivity, které jsou úzce provázány s prostorem Semlerovy rezidence.

Pokud by i vaše škola měla zájem o prohlídku Semlerovy rezidence a edukační programy, kontaktuje naše edukační oddělení: edukace@zpc-galerie.cz

 

Vstupenky na kulturní akce v Semlerově rezidenci můžete zakoupit na GoOut.

Kompletní program akcí naleznete na webu ZČG.

 

Mezi další pořádané programy patří:

  • přednášky, komentované prohlídky, besedy
  • tvůrčí a výtvarné dílny, prohlídky s pracovními listy, tematické animační programy
  • prezentace školních projektů včetně badatelských studentských projektů
  • literární pořady, promítání filmů a koncerty

Program je komponován vyváženě a je zajišťován pracovníky ZČG a dalšími spolupracovníky včetně odborných institucí (ZČM, NPÚ apod.) a občanských sdružení.

Hlavními tématy jsou předně architektura, urbanismus, památková péče, interiérová tvorba, umění v architektuře, osobnosti čtvrti „Bezovka“, Plzně a dalších míst regionu a problémy menšin v 19. – 20. stol. v Plzni a dalších místech kraje.