Zapomenutý příběh Semlerovy rezidence odkrývá nová publikace Západočeské galerie v Plzni

Petr Domanický, kurátor sbírky architektury ZČG, utřídil dosavadní poznatky i nejnovější zjištění ze své badatelské činnosti v nové publikaci SEMLEROVA REZIDENCE V PLZNI. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky.

Kniha je připsána nejmladšímu ze tří synů Semlerových, Vilémovi, u příležitosti jeho nedávných 100 narozenin a v prodeji je na všech pokladnách a na e-shopu Západočeské galerie v Plzni.

Slavnostní představení publikace proběhlo v úterý 14. listopadu 2023 ve společenském sále Semlerovy rezidence. Knihu uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták společně se zástupci Západočeské galerie v Plzni, patronem publikace se stal profesor Christopher Long z University of Texas, celosvětově proslulý svými publikacemi o životě a díle Adolfa Loose. Slavnostního uvedení se zúčastnil také profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, přední český oborník na novodobou architekturu, který knihu lektoroval.

Publikace je členěna do pěti tematických kapitol: 1. Hirschovi, Semlerovi a Plzeň; 2. Adolf Loos a jeho revoluční návraty ke staré účelnosti; 3. Semlerovi: poslední Loosovi plzeňští zákazníci i klienti jeho pokračovatelů; 4. Emigrace rodiny Semlerovy a rezidence bez původních majitelů; 5. Semlerova rezidence a její okolí.

Grafické uspořádání knihy zpracoval Martin Kutálek, který se inspiroval anglickými publikacemi o architektuře a památkách. Kresby vytvořila Patricie Císlerová, redaktorem byl Tomáš Hausner, oba ze ZČG.