Západočeská galerie připravuje otevření první části expozice v historickém interiéru

Práce probíhají také v polovině domu, která je obrácena směrem do vilové čtvrti Bezovka. Zde je situován historický mezonetový bytový interiér. Kromě rekonstrukce instalací zde probíhá oprava plochých střech a povrchů v některých místnostech. V průběhu prací byla zjištěna celá řada nových skutečností o původní podobě interiéru a nalezeny četné cenné detaily. V poslední době byly zahájeny práce na restaurování původního interiéru prostoru šatny, který je v nejhorším stavu především vinou poškození vlhkostí. Na podzim 2015 by mělo dojít k otevření první části interiéru pro veřejnost. Návštěvníci budou mít možnost projít reprezentační částí bytu, tj. navštívit halu, šatnu, jídelnu a kuchyni a shlédnout restaurované prvky i detaily před opravou. Součástí trasy bude také menší expozice o práci Adolfa Loose v Plzni a o rodině Oskara Semlera. K otevření ZČG připravuje vydání českého překladu vzpomínkové knihy Willyho Semlera a dotisk publikace, vydané poprvé v roce 2011, Loos – Plzeň – souvislosti.

Na vytvoření expozice a vydání publikací byla poskytnuta dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 2. výzvy finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.