Výtah

V Semlerově rezidenci je zachován původní malý výtah z roku 1934, který umožňoval propojení kuchyně s jednotlivými úrovněmi bytu. Druhá úroveň kabiny byla určena pro dopravu uhlí pro sporák v kuchyni. Výtah je zachován včetně původní strojovny a rozvodné desky. Po opravě bude součástí expozice.

V průběhu současných úprav domu vzniká ale ještě druhý výtah, zcela nový, který zajistí bezbariérovou přepravu osob mezi podstatnou částí budovy. Aby byl původní objekt narušen co nejméně a současně zachována dispoziční logika umístění výtahu, je kabina vytvořena vně půdorysu, v koutu nádvoří, kde býval velký komín kotelny. Do výtahu tak bude možné nastoupit i přímo ze dvora, což bude důležité také pro obsluhu depozitáře, který vzniká ve zvýšeném suterénu, kde původně byla kotelna.