Sporák

Velkou hodnotou bytu Semlerových je původní zázemí bytu, které se z velké části dochovalo. K podstatným patří předně kuchyně a sousední přípravna. Obě místnosti se zachovaly takřka kompletně. Nejpoškozenější částí byl kout v kuchyni, kde byl původně sporák. Ten byl později vybourán a nahrazen jídelním stolem a ledničkou.

V poslední době se sporák vrátil na své místo, přesně v rozsahu otisku, který byl nalezen na stěně pod novodobým obkladem. K sestavení sporáku bylo použito materiálu z podobného původního sporáku získaného z jiného objektu. Do budoucna na obnoveném soklu naváže ještě další část vybavení, o jejíž podobě ale zatím není zcela jasno.