Původní vodovodní baterie

Jediná původní a takřka kompletní vodovodní baterie z celé tzv. Semlerovy rezidence se dochovala v prádelně bytu, která donedávna sloužila jako sklad nájemníků. Poškozenou baterii v posledních dnech restaurátor opravil a doplnil o chybějící detaily. Západočeské galerii se podařilo získat také litinovou vanu, která by měla být brzy osazena místo té původní, která se nezachovala.