Probíhající rekonstrukce Semlerovy rezidence

V roce 2012 převzala Západočeská galerie v Plzni do správy celý objekt tzv. Semlerovy rezidence a začala s přípravou její opravy a restaurování. V letech 2013–2015 proběhly první dvě menší etapy prací a v letech 2015–2018 tak mohla být provizorně část historického bytového interiéru otevřena veřejnosti. Po následném zajištění finančních prostředků (Plzeňský kraj a Evropská unie z programu IROP) letos na jaře začala nejdůležitější etapa prací. Podstatná část domu prochází celkovou opravou a promění se v pracoviště Západočeské galerie zaměřené na architekturu, návštěvnické centrum, „muzejní“ kavárnu a prostor pro programy škol. V budově bude také jednací prostor Plzeňského kraje a několik bytů. Nejdůležitější část však představuje historický bytový interiér rodiny Oskara Semlera, který prochází celkovým restaurováním a bude prakticky kompletně zpřístupněn veřejnosti.  Dokončení prací se předpokládá v závěru roku 2021.