Předpremiéra dokumentu ČT Adolf Loos – revolucionář mezi architekty se uskutečnila v Semlerově rezidenci

Slavnostní předpremiéra dokumentu Adolf Loos – revolucionář mezi architekty se uskutečnila v pátek 9. 12. v Semlerově rezidenci v Plzni.

Dokument uvedli Martin Baxa, ministr kultury ČR, Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, Lucie Kantorová, náměstkyně primátora města Plzně, Petr Vanka, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a Eva Veruňková Košařová, ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň.  Film představili jeho tvůrci, kterými jsou Aleš Kisil (scénář a režie), David Cysař (kamera), Martin Polák (dramaturgie), Dušan Mulíček (producent) a Pavel Šebesta (produkční). Vznik dokumentu finančně podpořily Plzeňský kraj a statutární město Plzeň. Premiéra na ČT Art proběhne 14. prosince 2022 ve 20:15.

Snímek mapuje život a dílo světově uznávaného architekta Adolfa Loose, který patřil k autorům přerodu evropské architektury na počátku 20. století, rád kombinoval osvědčené prvky luxusního i standardního angloamerického bydlení s přirozenou strukturou přírodních materiálů a předměty pocházejícími z různých exotických zemí. Jeho odkaz jako zástupce modernismu a purismu představili autoři prostřednictvím dosud nepublikovaných archivních materiálů a osobních příběhů architektovy rodiny a jeho spolupracovníků. Film je provázen komentářem Christophera Longa, profesora na University of Texas a odborníka na Loosovo dílo; jedním z dalších účinkujících je též profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury. Natáčelo se v Praze, Plzni, Brně i Vídni a tvůrcům se podařilo na několika ikonických stavbách představit zásadní prvky architektova díla, jenž za svůj život vytvořil 65 realizací, z nichž největší podíl po Vídni připadá právě na Plzeň. V dokumentu se tak představí Semlerova rezidence, Brummelův dům i další plzeňské byty, které pro štáb České televize zpřístupnily Západočeská galerie a Plzeň-TURISMUS.  Na natáčení se také výrazně podílel Petr Domanický, kurátor architektury ze ZČG, protože se tématem Adolfa Loose dlouhodobě zabývá a zpracoval na toto téma již několik významných projektů.

Organizátory české premiéry v Plzni byly Západočeská galerie v Plzni, Plzeň-TURISMUS, Finále Plzeň a Regionální Filmová Kancelář Plzeňského kraje. Výběr data předpremiéry nebyl náhodný: jednalo se zároveň o oslavu 152. výročí Loosova narození. V Plzni proběhly dvě projekce, 9. 12. a 10. 12., obě v prostoru reprezentativního sálu Semlerovy rezidence. Po projekci měli návštěvníci možnost prohlédnout si historický interiér rezidence, což filmový zážitek ještě umocnilo.

 

Fotografie: Jan Růžička