Obklad jídelny

Jednou z nejkrásnějších místností celého interiéru bytu rodiny Oskara Semlera byla vedle obytné haly jídelna. Její osmiboký prostor byl opatřen obkladem z leštěného mahagonu. Obklad byl ale silně degradovaný, povrch zčernalý a předně v důsledku zatečení došlo již před mnoha lety ke zkroucení obkladových desek. Díky mimořádným schopnostem a zkušenostem restaurátora se nyní daří obklady, které se mohly zdát jako neopravitelné, po restaurování vracet na původní místa. Po demontáži došlo k náročnému vyrovnání zkroucených desek a jejich podlepení, v závěru prací pak k mimořádně náročnému procesu leštění nové politury a provedení nového laku.