Edukační programy v Semlerově rezidenci

Učitelům základních a středních škol představilo edukační oddělení Západočeské galerie nové výukové programy, které nově nabízí v Semlerově rezidenci.

Unikátní prostor od Adolfa Loose a Heinricha Kulky, stejně jako osudy jeho majitelů – rodiny Semlerových, nabízí celou řadu témat, která je možné v rámci edukace zpracovat. Žáci a studenti si tak mohou nejen prohlédnout v Plzni zcela výjimečnou realizaci Adolfa Loose, ale také přístupnou formou získat znalosti z architektury meziválečného období či se zabývat osudy Židů v předvečer 2. světové války. Připraveny jsou také tvůrčí aktivity, které jsou úzce provázány s prostorem Semlerovy rezidence.

Pokud by i vaše škola měla zájem o prohlídku Semlerovy rezidence a edukační programy, kontaktuje naše edukační oddělení: edukace@zpc-galerie.cz